لغو پروازهای ایران به دبی تا آخر مارس

لغو پروازهای ایران به دبی تا آخر مارس

براساس گفته های رئیس اتاق بازرگانی ایران و امارات، لغو پروازهای ایران به دبی تا آخر مارس صورت پذیرفت.

پروازهای ایران به دبی تا آخر مارس انجام نمی شود

فرشید فرزانگان در مورد از سرگیری پروازهای ایران و امارات گفت: در حال حاضر فقط پروازهای یک طرفه از دبی به ایران و برای بازگرداندن مسافران باز شده است، بنابراین پروزهای ایران به دبی مانند گذشته انجام نمی شود. وی ادامه داد: آنچه به ما اطلاع داده اند پروازهای ایران به دبی تا 20 روز آینده یعنی آخر مارس انجام نخواهد شد و به نظر می رسد تا شرایط ایران مناسب و تحت کنترل قرار نگیرد از سرگیری پروزاها بعید است. وی تصریح کرد: وزرات امور خارجه هر چند روز یکبار این مهم را بررسی نموده و با طرف اماراتی مذاکره می کند.

پرواز

پرواز