مشاوره رایگان

جنوب شرقی آسیا

تور (کوالالامپور + سنگاپور) نوروز99

مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
تاریخ اعتبار از 1398/12/11 تا 1398/12/23
ماهان
تاریخ رفت
جمعه - 01 فروردین 1399
Friday - 20 March 2020
تاریخ برگشت
شنبه - 09 فروردین 1399
Saturday - 28 March 2020
12750000
ویژه عید نوروز 1399
تور بالی

مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
تاریخ اعتبار از 1398/09/5 تا 1398/09/27
عمان ایر
تاریخ رفت
جمعه-1 فروردین 1399
Friday - 20 March 2020
تاریخ برگشت
شنبه - 9 فروردین 1399
Saturday - 28 march 2020
11990000
ویژه نوروز 1399
تور پاتایا ویژه نوروز

مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
تاریخ اعتبار از 1398/11/13 تا 1398/12/18
ماهان
تاریخ رفت
یکشنبه - 25 اسفند 1398
sunday - 15 march 2020
تاریخ برگشت
دوشنبه - 04 فروردین 1399
Monday - 23 March 2020
6,990,000
ویژه عید نوروز 1399
تور پوکت

مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
تاریخ اعتبار از 1398/11/23 تا 1398/12/10
سلام ایر
تاریخ رفت
دوشنبه - 26 اسفند 1398
Monday - 16 march 2020
تاریخ برگشت
سه شنبه - 05 فروردین 1399
Tuesday - 24 march 2020
10.090.000
ویژه عید نوروز 1399
تور پوکت ویژه نوروز

مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
تاریخ اعتبار از 1398/10/18 تا 1398/11/20
عمان
تاریخ رفت
دوشنبه - 26 اسفند 1398
Monday - 16 march 2020
تاریخ برگشت
سه شنبه - 5فروردین 1398
Tuesday - 24 march 2020
9,690,000
ویژه عید نوروز 1399
تور پوکت ویژه نوروز

مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
تاریخ اعتبار از 1398/11/13 تا 1398/12/24
ماهان
تاریخ رفت
پنجشنبه - 29 اسفند 1398
Thursday - 19 march 2020
تاریخ برگشت
جمعه - 08 فروردین 1399
Friday - 27 March 2020
9390000
ویژه عید نوروز 1399
تور تایلند

مدت اقامت : 20 شب شب و 21 روز روز
تاریخ اعتبار از 1398/09/14 تا 1399/09/27
ماهان
تاریخ رفت
دوشنبه - 26 اسفند 1398
Monday - 16 march 2020
تاریخ برگشت
دوشنبه- 18 فروردین 1399
Monday- 06 Apr 2020
12990000
ویژه عید نوروز
تور تایلند – پاتایا

مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
تاریخ اعتبار از 22/08/98 تا 26/12/98
ماهان
تاریخ رفت
دوشنبه - 26 اسفند 1398
Monday - 16 march 2020
تاریخ برگشت
سه شنبه - 5فروردین 1398
Tuesday - 24 march 2020
8090000
ویژه عید نوروز1399
تور تایلند – پوکت – سامویی

مدت اقامت : 20 شب و 21 روز
تاریخ اعتبار از 23/8/98 تا 26/12/98
ماهان
تاریخ رفت
دوشنبه - 26 اسفند 1398
Monday - 16 march 2020
تاریخ برگشت
دوشنبه - 18 فروردین 1399
monday - 2020 06 April
16990000
ویژه عید نوروز1399
تور تایلند – سامویی

مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
تاریخ اعتبار از 22/08/98 تا 26/12/98
ماهان
تاریخ رفت
دوشنبه - 26 اسفند 1398
Monday - 16 march 2020
تاریخ برگشت
سه شنبه - 5فروردین 1398
Tuesday - 24 march 2020
11890000
ویژه عید نوروز1399

تماس با ما