تور تایلند سامویی پوکت پاتایا بانکوک

مدت اقامت : 20 شب و 21 روز
تاریخ اعتبار از 23/8/98 تا 26/12/98
ماهان
تاریخ رفت
دوشنبه - 26 اسفند 1398
Monday - 16 march 2020
تاریخ برگشت
دوشنبه - 18 فروردین 1399
monday - 2020 06 April
15590000
ویژه عید نوروز1399
تور تایلند بانکوک – پوکت

مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
تاریخ اعتبار از 22/08/98 تا 26/12/98
ماهان
تاریخ رفت
دوشنبه - 26 اسفند 1398
Monday - 16 march 2020
تاریخ برگشت
سه شنبه - 5فروردین 1398
Tuesday - 24 march 2020
9990000
ویژه عید نوروز1399
تور تایلند – پاتایا

مدت اقامت : 7 شب و 8 روز
تاریخ اعتبار از 22/08/98 تا 26/12/98
ماهان
تاریخ رفت
دوشنبه - 26 اسفند 1398
Monday - 16 march 2020
تاریخ برگشت
سه شنبه - 5فروردین 1398
Tuesday - 24 march 2020
8090000
ویژه عید نوروز1399
ژاپن

مدت اقامت : 8 شب و 9 روز
تاریخ اعتبار از 1398/09/17 تا 1398/12/07
امارات
تاریخ رفت
پنجشنبه - 29 اسفند 1398
Thursday - 19 March 2020
تاریخ برگشت
جمعه - 8 فروردین 1399
Friday - 27 March 2020
3990 دلار + نرخ پرواز
ویژه نوروز 1399