اطلاعات سفر

بیمه مسافرتی سامان
  • قرارداد با بیش از ۵۰۰۰ بیمارستان مراکز اورژانسی
  • هزینه بستری و اقامت همراه بیمار
  • پرداخت خسارت مالی به اشخاص ثالث
  • هزینه اجاره و اسکان موقت بیمه‌گذار و خانواده
تاریخ تولد :
صدور بیمه نامه بایستی پیش از سفر و در ایران صورت پذیرد. در صورت صدور بیمه نامه پس از خروج از مرزهای کشور بیمه نامه فاقد اعتبار می باشد. زمانی که قصد سفر به بیش از یک کشور دارید، کشور آمریکا یا کانادا به عنوان کشور مقصد انتخاب گردد.